Werkwijze Dig&Mig

Naast de gastouder biedt de pedagogisch coach vanuit Dig&Mig ondersteuning op de ontwikkeling van kinderen.

De ontwikkeling van de belangrijkste vaardigheden wordt ondersteund door elementen uit de volgende drie pedagogische stromingen: de visie van Emmi Pikler, het gedachtegoed van Reggio Emilia en de methode van How2Talk2Kids.

Een veilige omgeving zowel fysiek als emotioneel en aandacht voor het natuurlijke ontwikkelproces van het kind. Een kind mag niet overspoeld raken door te veel prikkels en rustig hun indrukken te verwerken. Dig&Mig biedt samen met de gastouder deze rustige en veilige omgeving.

  • Natuurlijke voeding en anti-suikerbeleid
  • Buitenspelen
  • En bewegen in de natuur
  • Kortom hoogwaardige kinderopvang

 Voorbeelden van onze werkwijze in de praktijk:

Aandacht voor emotionele veiligheid
De gastouder erkent en benoemt zichtbare en geuite gevoelens van kinderen. Zo geven ze kinderen de ruimte zichzelf te zijn. Boosheid en verdriet zijn bijvoorbeeld twee gevoelens die kinderen mogen hebben en waar de gastouder in kan ondersteunen.

Passief speelgoed maakt actieve kinderen
Passief speelgoed maakt kinderen actief! Materiaal dat ongedefinieerd is (blokken, ballen, lapjes e.d.), doet een beroep op de creativiteit van het kind zelf. Kinderen bedenken variaties in spel die wij als volwassenen niet meer zouden bedenken. Door passief speelgoed en materiaal in verschillende hoekjes aan te bieden, gaan kinderen hiermee stapelen, verzamelen, sorteren en imiteren.

Alle bewegingsfases zijn belangrijk
Een baby heeft de ruimte nodig om te liggen, rollen, kruipen of staan. Oudere kinderen hebben ruimte nodig om te bewegen. Het is belangrijk om voor elk kind de juiste bewegingsactiviteiten aan te bieden zodat de vaardigheden worden ontwikkeld.